Upplysande om Värdeöverföringar

Öppenhet och transparens är förutsättningen för att bygga förtroende hos allmänheten och patienterna. Därför kommer Mylan och de juridiska enheterna Meda AB och BGP Products AB i framtiden att publicera de finansiella ersättningar vi betalar till hälso- och sjukvårdspersonal.

Värdeöverföring för BGP Products AB

Värdeöverföring för Meda AB

Värdeöverföring för Mylan AB