Upplysande om Värdeöverföringar

Öppenhet och transparens är förutsättningen för att bygga förtroende hos allmänheten och patienterna. Därför kommer Mylan och de juridiska enheterna Meda AB och BGP Products AB i framtiden att publicera de finansiella ersättningar vi betalar till hälso- och sjukvårdspersonal.

https://www.lif.se/etik/samarbetsdatabaser/?type=Disclosure&company=BGP%20Products%20AB&page=1&sort=CompanyAsc

https://www.lif.se/etik/samarbetsdatabaser/?type=Disclosure&company=Meda&page=1&sort=CompanyAsc