Mylan globalt idag

Mylan är ett världsledande globalt läkemedelsbolag. Vi tillhandahåller generika, originalläkemedel och receptfria produkter i olika doser och terapiområden, till exempel svårtillverkade injicerbara läkemedel, depotplåster, salvor och antiretrovirala (ARV) behandlingar för HIV/AIDS. Företaget har innovativ forsknings- och utvecklingskompetens, och är en av världens största producenter av aktiva läkemedelssubstanser (API). Mylan har en global kvalitetsstandard för alla läkemedel som vi producerar, oavsett var de tillverkas.

Mylans mål

På Mylan arbetar vi för att sätta nya standarder inom hälso- och sjukvården. Vi samarbetar världen över för att ge 7 miljarder människor tillgång till högkvalitativa läkemedel och produkter och vi;

  • Utvecklar för att tillgodose nya behov
  • Gör pålitlighet och utmärkt service till en vana
  • Gör det rätta, före det enkla
  • Påverkar framtiden genom ett engagerat globalt ledarskap

Mylan möter nya behov genom innovation

Mylan har en lång historia av att utveckla nya produkter och läkemedel, även komplexa och produkter svåra att tillverka. Våra många tillverkningsplatser runt om i världen tillverkar tiotals miljarder doser medicin varje år, och oavsett plats följer varje tillverkningsfabrik samma högt satta kvalitetsstandard. Vår mest värdefulla tillgång är dock vår globala arbetskraft, där varje engagerad medarbetare bidrar till Mylans mål att generera en bättre hälsa för en bättre värld.

Senaste uppdatering  2018-11-01