Mylans kvalitet

Mylans kvalitet

För Mylan är kvalitet i fokus oberoende av vad vi gör. Kvalitet är en grundläggande och naturlig del i alla medarbetares arbete. För att på ett ansvarasfullt sätt göra skillnad tillsammans, tar vi alla ansvar - från tillverkning till färdig produkt, till varje lansering och för var kund. Våra team genomför granskningar och tester av alla produkter, från början till slut och avsett var i världen de är tillverkade.

Senaste uppdatering  2019-03-12