Alltid på väg framåt

Alltid på väg framåt

Nytänkande är en grundläggande del i Mylans kultur. Nytänkande är anledningen till att vi hittar möjligheter i alla utmaningar. Därför har vi tusentals vetenskapsmän, forskare och tänkare som samarbetar världen över, på olika sidor om haven och i olika tidszoner, för att lösa svåra utmaningar och möta nya behov.

Är det överraskande att ett företag som är känt för generiska läkemedel av hög kvalitet älskar nytänkande? Tänk på det här: 1984 var vi det första generikaföretaget som fick ett nytt läkemedelspatent. Idag utformar vi bioekvivalenta versioner av originalläkemedel och skapar förbättrade versioner av etablerade läkemedel för att få våra produkter att skilja sig från mängden.

Eftersom vi vill fortsätta att röra oss framåt har vi byggt upp en organisation som är mångsidig, drivande och unik i sin förmåga att samarbeta.


En verkligt global kultur

Som ett globalt företag har vi strävat efter att bygga upp en forskning och utveckling som kan utnyttja styrkan hos alla individer och alla lokala kulturer. Ett annat mål har varit att få ett stort antal tidszoner till att bli en fördel.
Resultatet: ett världsomspännande team med ett unikt perspektiv på lokala och globala hälsoutmaningar. Genom att samarbeta har vi gjort tiden till vår partner – när ett team på ena sidan jordklotet slutar för dagen fortsätter ett team på andra sidan med arbetet.
Detta innebär att forskningen och utvecklingen hos Mylan aldrig sover.

Skillnaden med Mylan

Som vi ser det gör vårt sätt att arbeta att vi kan reagera snabbare och det ger en ständigt växande produktportfölj omfattande såväl injicerbara, biologiska, respiratoriska, onkologiska och neurologiska mediciner, som nytänkande behandlingar för HIV/AIDS.
Genom att samarbeta mellan kontinenter och kulturer insåg vi snabbt att inget forskningscenter är en ö. Det blev tydligt att bland alla avancerade beräkningar som vi gör finns det en enkel sanning: tillsammans är vi större än summan av våra delar.
Senaste uppdatering  2017-09-29