Mylan i Sverige.

Under 2016 förvärvade Mylan läkemedelsbolaget Meda. Mylan i Sverige erbjuder därmed en bred produktportfölj som inkluderar receptbelagda och receptfria läkemedel, generika, kosttillskott, medicinska tillbehör och kosmetika.


Våra produkter finns inom ett antal stora behandlingsområden, bland andra allergi, astma, KOL, infektionssjukdomar, dermatologi, osteoporos, smärta, inflammation, gastroenterologi, mun- och tandvård samt förebyggande vård.


Mylan i Sverige består av ca 140 medarbetare som tillsammans arbetar för att tillhandahålla detta breda sortiment av läkemedel som används av hundratusentals patienter varje dag.


Den svenska regeringen stöttar flera initiativ som syftar till att motverka att fler blir resistenta mot antibiotika. Här spelar Mylan en roll, då nästan hälften av all antibiotikaanvändning i öppenvården sker via Mylans produkter. Vårt arbete går ut på att bidra till att bara de som behöver antibiotika får det samt att bibehålla sortimentsbredden. Ett brett sortiment av antibiotika möjliggör för läkare att förskriva rätt typ av antibiotika och i minsta möjliga mängd. 

Mylans målbild

Meda förvärvas av Mylan

I augusti 2016 förvärvade Mylan det svenskägda läkemedelsbolaget Meda, och aktien avnoterades strax därefter från Nasdaq Stockholm. Meda ingår nu som ett helägt dotterbolag till Mylan, och arbetet att tillhandahålla högkvalitativa läkemedel och produkter fortgår som vanligt.

Läs mer

Senaste uppdatering  2018-11-01