Virushämmande medel

Sakerhetsmonografi

HBV utbildningsbroschyr 12 - <18 år - Tenofovir disoproxil Mylan

Broschyren innehåller viktiga råd till hälso- och sjukvårdspersonal vid användning av tenofovirdisoproxil för behandling av kronisk hepatit B hos ungdomar 12 till <18 år.

Ladda ned Beställ 


Patientkort barn

HIV utbildningsbroschyr 12 - <18 år - Tenofovir disoproxil Mylan

Broschyren innehåller viktiga råd till hälso- och sjukvårdspersonal vid användning av tenofovirdisoproxil för behandling av HIV-1-infekterade barn och ungdomar i åldrarna 12 till <18 år.

Ladda ned Beställ


Senaste uppdatering  2020-09-18