Tasmar - riskminimeringsmaterial

Tasmar patientdagbok

Patientdagbok - Tasmar®

Patientdagboken innehåller de viktigaste identifierade riskerna vid behandling med Tasmar® samt viktig patientinformation inklusive tabeller för översikt av de leverblodprover som ska tas under det första behandlingsåret.

Ladda ned Beställ 

Senaste uppdatering  2021-03-10