Agomelatine Mylan - riskminimeringsmaterial

Agomelatine

Vägledning för förskrivare – Agomelatine Mylan®

Broschyr som innehåller viktig säkerhetsinformation om Agomelatine Mylan®, åtgärder som ska genomföras i samband med insättning och säkerhetsåtgärder som ska genomföras under behandlingens gång.  

Ladda ned Beställ 


Agomelatine

Schema för leverfunktionstester – Agomelatine Mylan®

Bild som schematiskt illustrerar en översikt av leverfunktionstesterna vilka ska kontrolleras före och under behandling med Agomelatine Mylan®. 

Ladda ned Beställ


Agomelatine

Patientkort – Agomelatine Mylan®

Kort som innehåller utvald viktig säkerhetsinformation som patienten måste vara medveten om före och under behandling med Agomelatine Mylan®, och som patienten kan visa för hälso- och sjukvårdspersonal vid behov.

Ladda ned Beställ

 
Senaste uppdatering  2021-03-10