Ogivri

Patientinformation Ogivri®

Patientinformation till de patienter som får Ogivri® (trastuzumab) mot HER2-postitv bröstcancer eller metastaserad ventrikelcancer.

Laddaned Beställ

Informationsmaterial sjukhuspersonal ogivri

Informationsmaterial för sjukvårdspersonal

Informationsmaterial för sjukvårdspersonal gällande Ogivri® (trastuzumab) samt information kring biosimilarer. 

Ladda ned Beställ 

Studiefolder Ogivri

Studiefolder Ogivri®

Studiesammanfattning av Ogivri® (trastuzumab) fas I-studie (farmakokinetik) och fas III-studie (HERITAGE).

Ladda ned Beställ 

Senaste uppdatering  2020-09-18