Novantrone - riskminimeringsmaterial

Novantrone

Vägledning för förskrivare - NOVANTRONE®

Broschyr som innehåller viktig säkerhetsinformation vid behandling av multipel skleros med NOVANTRONE®: Åtgärder som ska genomföras i samband med insättning och säkerhetsåtgärder som ska genomföras under behandlingens gång. 

Ladda ned Beställ 


Novantrone

Checklista för förskrivare - NOVANTRONE®

Broschyr som innehåller en checklista över de säkerhetsåtgärder som ska genomföras före och under behandling av multipel skleros med med NOVANTRONE®

Ladda ned Beställ


Novantrone

Behandlingsguide för patienter - NOVANTRONE®

Broschyr som innehåller utvald viktig säkerhetsinformation som patienten måste vara medveten om före och under behandling med NOVANTRONE® mot multipel skleros.

Ladda ned Beställ


Novantrone

Patientkort - NOVANTRONE®

Kort som innehåller utvald viktig säkerhetsinformation före, under och efter behandling av multipel skleros med NOVANTRONE®, och som patienten kan visa för hälso- och sjukvårdspersonal vid behov.

Ladda ned Beställ

 

 

Senaste uppdatering  2020-09-18