Lenalidomide Mylan – riskminimeringsmaterial

Informationshandbok för förskrivare – Lenalidomide Mylan

Viktig säkerhetsinformation om läkemedlet och råd om riskminimering.

Ladda ned Beställ

Algoritm och checklista för rådgivning – Lenalidomide Mylan

Denna checklista för förskrivare kan användas för att säkerställa att Lenalidomide Mylan ordineras på lämpligt sätt.

Ladda ned Beställ

Patientbrochyr – Lenalidomide Mylan

Viktig information för patienter

Ladda ned Beställ

Patientkort – Lenalidomide Mylan

Patientkort

Ladda ned Beställ

Formulär för graviditetsrapportering – Lenalidomide Mylan

Formulär att fylla i vid graviditetr

Ladda ned Beställ

Formulär för biverkningsrapportering – Lenalidomide Mylan

Formulär för biverkningsrapportering

Ladda ned Beställ

Senaste uppdatering  2022-03-28