Hulio - riskminimeringsmaterial

 
Patientkort barn

Patientkort Hulio- Barn och ungdomar 

Detta kort innehåller utvald viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om före och under ditt barns behandling med Hulio® (biosimilar innehållande adalimumab).

Ladda ned  Beställ


Patientkort vuxna

Patientkort Hulio- Vuxna 

Detta kort innehåller utvald viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om före och under behandling med Hulio® (biosimilar innehållande adalimumab).

Ladda ned  Beställ


Senaste uppdatering  2020-09-18