Fingolimod Mylan – riskminimeringsmaterial

Checklista för förskrivare - Fingolimod Mylan

Denna checklista för förskrivare kan användas för att säkerställa att Fingolimod Mylan ordineras på lämpligt sätt.

Ladda ned Beställ 


Guide för patient, förälder och vårdnadshavare – Fingolimod Mylan

Viktig information för patient, förälder och vårdnadshavare till den om som behandlas med Fingolimod Mylan

Ladda ned Beställ


Patientkort med graviditetsinformation - Fingolimod Mylan

Patientkort med graviditetsinformation.

Ladda ned Beställ

 
Senaste uppdatering  2022-05-01