Deferasirox Mylan – riskminimeringsmaterial

Checklista för förskrivare – Deferasirox Mylan®

Denna checklista för förskrivare kan användas för att säkerställa att Deferasirox Mylan ordineras på lämpligt sätt. 

Ladda ned Beställ 


Informationshandbok för förskrivare – Deferasirox Mylan®

Detaljerad information om dosering och monitorering av patienter som behandlas med Deferasirox Mylan för att minimera viktiga biverkningar, inklusive felmedicinering under behandlingen. 

Ladda ned Beställ 


Informationshandbok för patienter – Deferasirox Mylan®

Viktig information för patienter, inklusive hur Deferasirox Mylan tas på rätt sätt, varför kontroll av behandling är viktig och vilka läkemedel man kan ta under behandlad med Deferasirox Mylan. 

Ladda ned Beställ 


Senaste uppdatering  2022-02-28