Bestalla material

HIV utbildningsbroschyr 12 år och äldre – Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan

Broschyr med viktiga råd till hälso- och sjukvårdspersonal vid användning av Emtricitabine/tenofovir disoproxil för behandling av HIV-1- infekterade barn och ungdomar i åldern 12 år och äldre.

Ladda ned Beställ 


PrEP Checklista för förskrivare – Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan

Checklista inför förskrivning av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, avsett som profylax före exponering (PrEP)

Ladda ned Beställ


PrEP utbildningsbroschyr för förskrivare – Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan

Viktig säkerhetsinformation för förskrivare om Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, avsett som profylax före exponering (PrEP)

Ladda ned Beställ


Utbildningsbroschyr för person som ska få PrEP – Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan

Viktig information för personer som förskrivits Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan som profylax före exponering (PrEP)

Ladda ned Beställ

 


PrEP påminnelsekort patient – Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan

Påminnelsekort för patient som förskrivits Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan som profylax före exponering

Ladda ned Beställ

 

Senaste uppdatering  2020-09-18