Atomoxetin Mylan – riskminimeringsmaterial

Förskrivarens guide och hjälpmedel - Atomoxetin Mylan®

Guide som innehåller viktig säkerhetsinformation vid behandling av ADHD med Atomoxetin Mylan. Guiden innehåller även checklistor över de säkerhetsåtgärder som ska genomföras före förskrivning/administrering samt hantering av hur kardiovaskulära sjukdomar ska övervakas under behandlingen. 

Ladda ned Beställ 


Senaste uppdatering  2021-03-10