Ambrisentan Mylan – riskminimeringsmaterial

Patientkort – Ambrisentan Mylan

Kort med viktig säkerhetsinformation till patient som ska behandlas med Ambrisentan Mylan.

Ladda ned Beställ 


Senaste uppdatering  2020-09-18