EpiPen och EpiPen Jr. – riskminimeringsmaterial

Epipen

Checklista för förskrivare EpiPen® / EpiPen Jr®

Checklista inför förskrivning av EpiPen. 

Ladda ned Beställ 


Epipen

Patientbroschyr EpiPen® / EpiPen Jr®

Patientbroschyr ”Fakta om anafylaxi” med anvisningar för injektion av EpiPen förfylld adrenalinpenna. 

Ladda ned Beställ 


Senaste uppdatering  2022-07-28