Virushämmande medel

Sakerhetsmonografi

Abakavir överkänslighetsreaktion - Abacavir/Lamivudin Mylan

Viktiga råd till hälso- och sjukvårdspersonal för att öka förståelsen och medvetenheten om abakavir överkänslighetsreaktion (allvarlig allergisk reaktion).

Ladda ned Beställ 


Senaste uppdatering  2020-09-18