För dig som arbetar i vården

Välkommen till Mylan.se

Under 2016 köpte Mylan läkemedelsbolaget Meda. Här kan du som vårdpersonal beställa material för produkter och tillhörande terapiområden som Mylan, Meda, Recip och BGP Products har marknadsföringstillstånd för. Allt material är kostnadsfritt.

Antimykotika

Micafungin Mylan – riskminimeringsmaterial

Immunologi 

Hulio – riskminimeringsmaterial

Hulio – förskrivarinformation

Neurologi

Novantrone - riskminimeringsmaterial

Tasmar - riskminimeringsmaterial

Onkologi

Ogivri

Psykiatri

Agomelatine Mylan - riskminimeringsmaterial

Atomoxetin Mylan - riskminimeringsmaterial

Virushämmande medel 

Abacavir/Lamivudin Mylan - Abakavir överkänslighetsreaktion

Tenofovir disoproxil Mylan – Riskminimeringsmaterial

Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan – riskminimeringsmaterial

Antihypertensiva medel

Ambrisentan Mylan – riskminimeringsmaterial

Dermatologi

Elidel – informationsmaterialSenaste uppdatering  2021-03-10