Arbete hos Mylan
Arbete
Yrken som arbetar med att påverka livet för 7 miljarder människor.

En karriär kan förändra livet för många. Gör den din.

Vårt folk vet att oavsett vad deras roll är i företaget, de gör sin del för att ge världens 7 miljarder människor tillgång till hög kvalitet medicin. Höra deras berättelser i sina egna ord.
 • Kvalitet

  Som en del av kvalitetsresurserna kan du arbeta inom drift, system eller regelefterlevnad. Varje avdelning ansvarar för att se till att alla Mylans läkemedel är säkra och effektiva samt uppfyller kundernas behov. De som arbetar med kvalitet ser nyttan med detaljerna. Vårt kvalitetssäkringsteam har i själva verket hjälpt oss att utveckla ett kontrollsystem som överträffar kraven från FDA.
 • Leveranskedja

  I slutet av varje leveranskedja finns någon av de 7 miljarder människor som är beroende av oss för att få mediciner av hög kvalitet. Som en del av leveranskedjeresurserna ansvarar de anställda för att samordna kommunikation, eliminera flaskhalsar, säkerställa transparens och optimera effektiviteten mellan Mylan och våra leverantörer, återförsäljare och konsumenter. Om vi klarar dessa utmaningar innebär det att Mylan ständigt levererar rätt mängd produkter till våra kunder.
 • Forskning och utveckling

  Det främsta målet för de som arbetar inom vår forskning är att arbeta för att världens 7 miljarder människor ska få läkemedel av hög kvalitet. Här har du möjligheten att arbeta med personer från forskning och utveckling, marknadsföring, regelefterlevnad, registrerings- och godkännandefrågor, produktsäkerhet och marknadsutveckling för att införa strategier som stöder vårt mål och ser till att företaget förblir stabilt och starkt.
 • Medicin

  Som medlem i något av våra medicinska team ställer du frågor som ”Vad händer om?” och ”Vad kommer härnäst?” när du hjälper till att leda tillväxt och nytänkande inom områdena biogeneriska, respiratoriska, specialiserade och generiska läkemedel. Oavsett om du är bra på klinisk forskning, kliniskt arbete, produktsäkerhet, riskhantering, säkerhetsövervakning, publikationer, informationshantering eller produktsupport och marknadsintroduktion kommer du att vara en viktig del av vårt team.
 • Produktion

  Som medlem av i något av våra produktionsteam hittar du ständigt nya sätt att förbättra våra produkter. Oavsett om du optimerar en tillverkningsanläggning som en del av en strategi, leder det dagliga arbetet som en del av driften eller arbetar inom områdena utvecklingseffektivisering, kapital- och kapacitetshantering, teknik, bästa drift eller miljömässig hälsa och säkerhet är målet detsamma: öka effektiviteten, sänka kostnaderna, fastställa och överträffa kvalitetsstandarder och säkerställa leverans av högkvalitativa läkemedel.
Loading the player...
Senaste uppdatering  2017-09-29