Utbildning för vårdpersonal

Mylan erbjuder ett stort antal nationella, regionala och lokala utbildningar och seminarier. Genom detta har Mylan som ambition att bidra till vidareutbildning och kompetensutveckling av läkare och sjuksköterskor inom olika specialiteter.


Under 2016 köpte Mylan det svenskägda läkemedelsbolaget Meda. Våra utbildningar berör därmed information och behandling för områden som produkter och läkemedel som Mylan, Meda, Recip och BGP Products produkter och har marknadsföringstillstånd för.


Anmälning krävs för samtliga utbildningar då antalet deltagarplatser är begränsade.


Senaste uppdatering  2017-09-29