Generiska produkter

Vad är generika?

Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma kvalitet, säkerhet och funktion som originalläkemedlet. Ett generiskt läkemedel måste innan godkännande bevisas vara "bioekvivalent" med orginalläkemedlet gällande;

 • Aktiv beståndsdel
 • Mängd medicin i blodet vid varje givet tillfälle
 • Total mängd medicin i blodet från det att det tas tills kroppen eliminerar det
 • Styrka och dosering
 • Administrering - tablett, injektion, etc.
 • Förväntad säkerhet och effekt

Först när generisk bioekvivalens bevisats bedöms ett generiskt läkemedel utbytbart med orginalläkemedlet.


Mylans tillverkning av generiska läkemedel

Avancerade övervakningssystem
Även om det inte är obligatoriskt använder Mylan de senaste övervakningssystemen som automatiskt kan bedöma och avvisa en produkt som inte uppfyller specifikationerna. Den här avancerade tekniken används för att ta bort defekta produkter från produktionen eller förpackningslinjerna automatiskt.

Skydd mot avvikelser
Kvaliteten börjar redan i det första steget. Mylan använder en etablerad process för testning och verifiering för att säkerställa att de aktiva substanserna i våra läkemedel är lämpliga.

Garanti gällande renhet och potens
Mylan fastställer produkternas potens, renhet och frisättning fram till utgångsdatumet genom att regelbundet testa stabiliteten hos våra produkter.

Ett löfte till farmaceuter
Kunderna förlitar sig på farmaceuters rådgivning. Det är en av anledningarna till att Mylan använder en global kvalitetsstandard i alla våra anläggningar och alla våra produktserier, oavsett geografisk marknad.

Ett löfte till läkare
För att säkerställa att  patienter ordineras läkemedel av högsta kvalitet använder Mylan avancerade test- och övervakningssystem så att produkter följer de kriterier som fastställts av standardiseringsorganisationer världen över.

Hur vi tillverkar generiska läkemedel på Mylan

 1. Läkemedelsövervakning
  0

  Avancerade övervakningssystem

  Även om det inte är obligatoriskt använder Mylan de senaste övervakningssystemen som automatiskt kan bedöma och avvisa en produkt som inte uppfyller specifikationerna. Den här avancerade tekniken används för att ta bort defekta produkter från produktionen eller förpackningslinjerna automatiskt.
 2. Förfalskade läkemedel
  0

  Skydd mot fel

  Kvaliteten börjar redan i det första steget. Mylan använder en etablerad process för testning och verifiering för att säkerställa att de aktiva substanserna i våra läkemedel är felfria.
 3. Bevis på renhet och potens
  0

  Bevis på renhet och halt

  Mylan säkerställer produkternas halt, renhet och frisättning fram till utgångsdatumet genom att regelbundet testa stabiliteten hos våra produkter.

 4. Löfte om GMP-granskning
  0

  Ett löfte till farmaceuter

  Kunderna förlitar sig på dig för att få rådgivning. Det är en av anledningarna till att Mylan använder en global kvalitetsstandard i alla våra anläggningar och alla våra produktserier, oavsett marknad.

 5. USP-krav
  0

  Ett löfte till läkare

  I syfte att säkerställa att du ordinerar dina patienter läkemedel av högsta kvalitet använder Mylan avancerade testnings- och övervakningssystem för att garantera att produkten följer de krav som fastställts av standardiseringsorganisationer världen över.
Senaste uppdatering  2017-09-29