Bestall material

Här kan du som vårdgivare beställa eller ladda hem informationsmaterial till dina patienter. Materialet består av t ex instruktionskort, folders och produktbroschyrer och finns att ladda ner på de olika terapiområdessidor som Mylan tillhandahåller.

Under 2016 köpte Mylan det svenskägda läkemedelsbolaget Meda. Material som tillhandahålls berör därmed produkter och tillhörande terapiområden som Mylan, Meda, Recip och BGP Products har marknadsföringstillstånd för.

Artros - Artrosguiden.se

Astma och allergi - Astmaochallergilinjen.se

Bristsjukdomar - Bristguiden.se

Gastrostomi - Gastrostomi.se

Hud - Hudguiden.se

Impotens - Intimhalsa.se

Infektion - Infektionsguiden.se

Mage - magakuten.se

Tand och munhälsa - Tandguiden.se

Senaste uppdatering  2017-09-29