Aktiva läkemedelssubstanser

Aktiva läkemedelssubstanser

Mylan erbjuder en av de största portföljerna med aktiva substanser, de ingredienser som står för läkemedlets effekt, i över 80 länder.


Kvaliteten börjar redan i det första steget. Mylan använder en etablerad process för testning och verifiering för att säkerställa att de aktiva substanserna i våra läkemedel är felfria. 

Direkt tillgång till aktiva substanser gör att Mylan är ett av endast två globala generikaföretag som har en omfattande, vertikalt integrerad leveranskedja, vilket hjälper oss att få djupgående insyn i olika marknader och behandlingssegment. 

Vi är dessutom en av världens största tillverkare av aktiva substanser för generiska antiretrovirala läkemedel för behandling av HIV/AIDS, samt antibakteriella substanser, läkemedel för det centrala nervsystemet, antihistaminer/astmamediciner, hjärta/kärl-läkemedel, antivirala medel, diabetesmediciner, svampmedel, protonpumpshämmare och smärtstillande läkemedel.

Tillverkning av aktiv substans

Med vårt engagemang i kvalitet, de modernaste tillverkningsanläggningar, global reglerande ackreditering, en stark leveransorganisation och kort tid till marknad är Mylan en perfekt partner.

Senaste uppdatering  2017-09-29