Verksamheter

Som stöd för vårt engagemang i att hjälpa till att ge 7 miljarder människor tillgång till läkemedel av hög kvalitet har vi en branschledande och ständigt växande produktportfölj. Vi är inte bara ett av världens största företag för generiska och specialiserade läkemedel, vi är även en av världens största tillverkare av aktiva läkemedelssubstanser (API).

Generiska läkemedel

Våra generiska läkemedel finns inom flera olika behandlingsområden, doseringar och beredningsformer - allt till nytta för patienten.


Receptbelagda läkemedel

Vi utvecklar, tillverkar och säljer receptbelagda läkemedel som hjälper patienter och läkare att hantera sjukdomar i andningsvägarna, svåra allergiska reaktioner och psykiska störningar.

Aktiva läkemedelssubstanser

Vi tillverkar API:er, eller aktiva läkemedelssubstanser, som är de ingredienser som ligger bakom läkemedlets behandlande effekter, för många olika behandlingskategorier, inklusive antiretrovirala läkemedel som används vid HIV/AIDS.

Distributionskanaler

Hur gör vi våra produkter tillgängliga för 7 miljarder människor? Genom kanaler – högt värderade samarbeten med läkare och myndigheter, återförsäljare, grossister och institutionskunder.
Senaste uppdatering  2017-09-29