En kvalitetsstandard

En global kvalitetsstandard

Vårt mål är att ge 7 miljarder människor tillgång till läkemedel av hög kvalitet. Men tillgång handlar om mer än att bara fylla apotekshyllorna.

Det handlar om att främja och förespråka policyer. Policyer som förbättrar tillgången på läkemedel. Policyer som har utformats för att ändra restriktiva lagar som begränsar tillgången. Och policyer som främjar en global kvalitetsstandard för alla läkemedel.
Varför känner vi så starkt för policy?
Eftersom vi tror på att röja undan hindren mellan säkra, effektiva och överkomliga mediciner och människorna världen över som behöver dem.

Policyer vi stöder

Främja en kvalitetsstandard
Amerikansk lagstiftning, inklusive Food and Drug Administration Safety and Innovation Act (om säkerhet och innovationer inom mat och läkemedel) och Generic Drug User Fee Amendments (tillägg om användaravgifter för generiska läkemedel) utökar den globala räckvidden hos amerikanska Läkemedelsverket och säkerställer regelbundna inspektioner av, och höga kvalitetsstandarder för, alla tillverkningsanläggningar som tillverkar för den amerikanska läkemedelsmarknaden.
Öka generikaanvändningen
I USA har användningen av generiska läkemedel sparat mer än 1200 miljarder dollar mellan 2003 och 2012. I länder där användningen är låg informerar vi regeringarna om de generiska läkemedlens roll när det gäller att tillhandahålla överkomlig hälso- och sjukvård och tillgång till medicin.
Främja biogenerisk tillgång
Biogenerika är generiska motsvarigheter till biologiska läkemedel, dyra mediciner för sjukdomar som multipel skleros, reumatoid artrit, diabetes och cancer. Vi förespråkar effektiva godkännandevägar för biogenerika som främjar utbytbarheten, maximerar patienternas tillgång till mer prisvärda biologiska läkemedel av hög kvalitet och minskar utgifterna för hälso- och sjukvården.
Öka medvetenheten om anafylaxi
Matallergier är den vanligaste orsaken till anafylaxi, en livshotande allergisk reaktion som kräver omedelbar behandling med adrenalin. Ungefär vart trettonde amerikanskt barn har någon form av matallergi. Vi förespråkar en policy i USA som ökar tillgången till adrenalinautoinjektorer i exempelvis i skolor.
Bromsa HIV/AIDS
Cirka 34 miljoner människor i utvecklingsländer bär på HIV-smitta, det virus som orsakar AIDS. 28 miljoner människor behöver behandling. Men mindre än en fjärdedel av dem behandlas. Vi förespråkar finansiering som fokuserar på beprövade metoder för behandling och förebyggande arbete.
Senaste uppdatering  2017-09-29