För dig som arbetar i vården

Välkommen till Mylan.se

Under 2016 köpte Mylan läkemedelsbolaget Meda. Här kan du som vårdpersonal beställa material för produkter och tillhörande terapiområden som Mylan, Meda, Recip och BGP Products har marknadsföringstillstånd för. Allt material är kostnadsfritt.

 

Immunologi 

Hulio - riskminimeringsmaterial

Neurologi

Novantrone - riskminimeringsmaterial

Tasmar - riskminimeringsmaterial

Psykiatri

Agomelatine Mylan - riskminimeringsmaterial
 
Senaste uppdatering  2019-02-22